تربیت فرزند

 تربیت فرزند


آموزش تفکر انتقادی

کودک یا نوجوان سالم کودکی نیست که همواره پیرو و مطیع شما باشد و هر دیدگاهی را که شما به او ارائه می کنید بپذیرد.

باید تلاش کنید تا فرزندتان بیاموزد که هر نظری را بررسی کند و سپس پاسخ دهد .

البته آنچه اهمیت دارد آن است که کودک نحوه بیان مؤدبانه نظرش را نیز بیاموزد .

بچه ها باید بدانند که برای دوست داشتنی بودن و پذیرفته شدن در گروه ، نباید همیشه جواب مثبت بدهند .