پندانه

 پندانه


یه وقتایی خانومها از این ناراحت میشن که چرا همسرشون وقتی بیرونه یه مدت طولانی بهشون زنگ نزده...

و وقتی زنگ زد؛
تا گوشی را جواب دادن
کلی غر و طعنه میزنن و بدون سلام و احوال پرسی یه دفعه میگن:

چه عجب یادت افتاد یه زن و بچه ای هم داری...
یا
معلوم هست تو کجایی؟؟
و...

میدونی به جاش تا گوشی را جواب دادی چی بگی که تاثیرش هم خییییلی بیشتر از این همه غر و دعواست؟...

تا گوشی رو جواب دادی بگو:

وای عزیزم خیلی خوشحال شدم که زنگ زدی؛
حالت چطوره؟

در حالت اول فقط شوهرتو بیشتر از خودت دور میکنی، آیا دفعه ی بعد رغبت داره که بهت زنگ بزنه؟

ولی در حالت دوم شوهرت خودش شرمنده میشه و برات توضیح میده و سعی میکنه جبران کنه