پندانه

 پندانه


‌ همسران بدانند که

برای دوام زندگی تون همیشه به همسرتون "حال و احساس خوب " بدید ! ❣

حال و احساس خوب یعنی چی

یعنی احساس کنه که مهمه، ارزشمنده و بهش نیاز دارید

یعنی در کنار شما آرامش داشته باشه و همش نگران نباشه که نکنه الان بهش یه گیری میدید .

حس استقلال خودش رو حفظ کنه و یه موجود وابسته و چسبنده نباشه .

احساس امنیت داشته باشه. بدونه که در هر شرایطی چه خوشی و چه ناراحتی یک تکیه گاه داره .