تربیت فرزند

 تربیت فرزند


مسابقه از جمله ترفندهایی است که روح اعتماد به نفس و مشکل ستیزی را در کودک، زنده نگه می‌دارد. در جریان بررسی تاریخ زندگی امامان شیعه به مواردی از این دست برمی‌خوریم:

روزی امام حسن و امام حسین علیهمالسلام در یک مسابقه خطاطی به رقابت پرداختند. امام حسن (علیه‌السلام) گفت: خط من بهتر است و امام حسین (علیه‌السلام) گفت: آنچه من نوشتم، زیباتر است. سرانجام، هر دو جهت داوری مسابقه، خدمت مادرشان رسیدند. فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) نمی خواست بچه ها آزرده شوند، بدین خاطر فرمود: به پدرتان مراجعه کنید تا قضاوت کند. حضرت علی(علیه‌السلام) نیز آنها را نزد پیامبر فرستاد و داوری بر عهده آن حضرت نهاد. پیامبر نیز داوری را به جبرئیل سپرد. او نیز به اسرافیل حواله داد، تا اینکه اسرافیل از جانب خدا قضاوت در این مورد را به خود فاطمه(سلام‌الله‌علیها) سپرد. حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) عرض کرد: خدایا چگونه میان این دو قضاوت کنم؟

به الهام خداوند متعال، صدیقه کبری(سلام‌الله‌علیها) گردنبند خود را پاره کرده، دانه های آن را که تعدادش فرد بود، بر زمین ریخت و سپس فرمود: هر که بیشترین دانه ها را جمع کرد، از جانب من برنده خواهد بود. در این صورت، باید یکی در این مسابقه پیروز می شد، اما جبرئیل یکی از این دانه ها را به دو نیم تقسیم کرد تا هر دو به طور مساوی دانه برداند. بدین ترتیب، این مسابقه دو برنده داشت و هر دو در این رقابت، پیروز شدند.