تربیت فرزند

 تربیت فرزند


تربیت فرزند از همه ی شغلها بالاتر است.اگر شما(بانوان)یک فرزند خوب به جامعه تحویل دهید برای شما بهتر است از همه ی عالم.

تأثیر مادر در تربیت بچه ها بالاتر از پدر، معلم، استاد و اجتماع است زیرا علاقه ای که بچه به مادر دارد به هیچ کس ندارد و حرف مادر نقش میشود در مغزش...

⚜امام خمینی(ره)