پندانه

 پندانه


 یکی از تکنیکهای بسیار مهم در ایجاد ارتباط قوی با همسر و نیز برگرداندن حس اعتماد به او مشورت گرفتن در امور جزئی و شخصی است.

اینکه مثلا از همسر خود بپرسید بنظرت کدوم لباس بیشتر‌ به من میاد و یا بنظرت با فلانی مشکلمو چجور حل کنم و ...

با اينکار حس اعتماد قوی را به همسرمان منتقل می‌کنیم که اثرات خوبی در ایجاد ارتباط صمیمی و گرم دارد.