زندگی یعنی

 زندگی یعنی


پیامبر اکرم (ص):

هر کس براي سازش دادن ميان زن و شوهر قدم بردارد خداوند ثواب هزار شهيدی که به حقيقت در راه خدا به شهادت رسيده‌اند به او عطا خواهد فرمود.