پندانه

 پندانه


خانم خونه به همسرت بیش از اندازه و بی دلیل گیر نده

گاهی مردهایی را دیده‌ایم که وفادار بوده‌اند، اما به این دلیل که همسرشان بی‌اندازه آنها را متهم به خیانت کرده است، آگاهانه دست به خیانت زده‌اند. این مردان به نقطه‌ای رسیده‌اند که همان ضرب‌المثل معروف ماست: «آش نخورده و دهان سوخته.»
پس فکر کرده‌اند وقتی اینقدر باید برای کاری که نکرده‌اند متهم شوند، پس بهتر که آن کار را انجام دهند.

در واقع ترس از خیانت همسر باعث شده که بدترین ترس او به واقعیت تبدیل شود.