پندانه

 پندانه


 فرو بردن خشم

 همسرانی که بتوانند در مشاجرات خشم خود را فرو ببرند و عصبانیت خود را در تصمیمشان دخیل نکنند بشدت محبوب و عزیز می‌شوند.

فرو بردن خشم، بالاترین و اوج تاثیرگذاری را بر طرف مقابل دارد.

تغییر حالت بدن، ترک مکان، وضو گرفتن، آب سرد نوشیدن، به عاقبت کار اندیشیدن و خدا و ائمه (ع) را ناظر دانستن از فرمولهای موفقیت در این‌کار است.