پندانه

 پندانه

یکی از ناعادلانه ترین رفتارها در یک رابطه عاشقانه حرف زدن با "کنایه" است
صحبت کردن از روی دلخوری!
این که در حرفهایت نشان دهی ناراحتی اما دلیلش را نگویی...
این که با رفتارت طرف مقابلت را وادار کنی بارها و بارها از خودش بپرسد مرتکب چه گناهی شده و دلیل این همه دلسردی چیست؟ و جوابی نداشته باشد
یعنی او را به تنهایی متهم کنی، برایش حکم صادر کنی و فرصت دفاع کردن را از او بگیری...

یادمان نرود !
نه زندگی صحنه نمایش است،
و نه ما بازیگران پانتومیم هستیم!
در یک رابطه باید همه چیز را واضح فهمید و درست فهماند
دوست داشتن را...
محبت را...
شادی و غم را...
و قهر و دلخوری را...

پس روراست باشیم و از عکس العمل ها نترسیم
اگر قرارمان به "ماندن" است!