پندانه

 پندانه


پیامبر اکرم اصرار داشتند دخترها و پسرها زود ازدواج کنند البته با میل و اختیار خودشان.

ما هم باید در جامعه‌ی خودمان این را رواج دهیم.

جوانها وقتی از دوران جوانی خارج نشده‌اند، در همان حال گرمی و شور و شوق، باید ازدواج کنند.

این بر خلاف تلقی خیلی از افراد است که خیال می‌کنند ازدواجهای دوران جوانی، ازدواجهای ماندگار نیست!

اگر درست صورت بگیرد، ازدواجهای بسیار ماندگار و خوبی هم خواهد بود.

رهبر انقلاب