پندانه

 پندانه


وقتی همسرتان اشتباه می‌کند بلافاصله به او نگویید: "دیدی گفتم؟"

اگر از اشتباه كردن در حضور شما هراس داشته باشد شک نكنيد به تدريج از شما دورتر مي‌شود و به مرور، احساس آرامش و لذتِ با شما بودن برایش کمرنگ می‌شود!