تربیت فرزند

 تربیت فرزند1- هدیه را اول به دختر بدهید.

2- با طفل خود بازی کودکانه کنید.

3- اطفال را بخاطر گریه هاشان نزنید.

4- فرزندان خود را ببوسید. پس همانا برای هر بوسیدن درجه ای در بهشت است.

5- با سلام کردن به فرزندتان به او شخصیت دهید.

6- کودک را در کارهای کودکانه خود تمسخر نکنید.

7- فرزند را زیاد امر و نهی نکنید.

8- به فرزندان خود شخصیت بدهید.

9- اگر وعده ای به فرزندتان میدهید، به وعده خود وفا کنید.

10- در کودکان به طرق مختلف عشق و علاقه به نماز را ایجاد کنید.