زندگی یعنی

 زندگی یعنی


 رهبرانقلاب:

زن در منطق اسلام یک الگو و چارچوب کاملی دارد...
زن اسلامی عبارت است از آن موجودی که دارای ایمان و عفاف است.
 متصدی مهم‌ترین بخش تربیت انسان است.

در اجتماع اثرگذار است.

رشد علمی و معنوی دارد.

 مدیر کانون بسیار مهم خانواده است.

 و مایه‌ی آرامش جنس مرد است.

همه‌ی این‌ها در کنار خصوصیات زنانگی مثل لطافت، رقت قلب و آمادگی برای دریافت انوار الهی است. این الگوی زن اسلامی است.

 در مقابل، در تاریخ همیشه یک الگوی انحرافی وجود داشته است؛ امروز آن الگوی انحرافی، زن غربی است که خصوصیت او به‌جای همه‌ی خصوصیات برجسته و ممتازی که از زن اسلامی بیان کردیم، این است که بتواند نظر مردان را جلب کند و موجب التذاذ مرد شود.

لذا شاخصه‌ی زن غربی برهنگی است. می‌بینید که مرد باید در مراسم‌هایشان کاملاً پوشیده باشد و زن هرچه ممکن است عریان باشد. ۹۶/۱۲/۱۷