پندانه

 پندانه


هر از چند گاهی وقتی از مهمونی برمیگردین به همسرتون بگین که:

" تو کل مردهای فامیل ما، تو تکی" یا
" هیچ کس توی فامیل به اندازه من خوشبخت نیست" یا
"فلان ویژگی ات باعث شده من تو فامیل بهت افتخار کنم "

 باور کنین که مرد پر رو نمیشه.
باور کنین که اثر این انرژی مثبتی که به همسرتون می دین ده برابر به زندگی خودتون بر میگرده.
حتی، اگر واقعا شما خوشبخت ترین زن فامیل نیستین باز هم این رو به همسرتون بگین. تأثیراتش رو می بینین...
البته دقت کنین؛
دائمی و همیشه نگین که کلیشه و تکراری بشه و خودتون هم بسنجین و بر حسب موقعیتتون تعریف و تمجید کنین.