رابطه ازدواج و توکل

 مقالات

رابطه ازدواج و توکل

ولید بن صبیح گوید: امام صادق ع فرمودند: هر کس از ترس اینکه مبادا نیازمند گردد همسری نگیرد بی شک به خداوند عز و جل گمان بد برده است (و او را قادر به دادن روزی بندگانش العیاذ بالله نمی داند) زیرا خداوند عزوجل فرموده است: «ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله» (اگر فقیر باشند خداوند از فضل اش آنها را بی نیاز خواهد کرد.) (سوره نور آیه32)(من لا یحضره الفقیه،ترجمه،ج5،ص12)

رسول خدا (ص) فرمودند:هر کس آرزو دارد پاک و مطهر خدا را دیدار کند پس با داشتن همسر او را ملاقات نماید(یعنی عزب و مجرد زیسته از دنیا نرود. مراد از ملاقات خداوند مرگ است) و هر کس ازدواج را از ترس تنگدست شدن ترک نماید بدون تردید به رازقیت خداوند سبحان، بد گمان شده است.(من لا یحضره الفقیه،ترجمه،ج5،ص12)

انسانی که توسط خداوند متعال خلق شده است دارای نیاز های مادی و معنوی بسیاری است.یکی از این نیازها، نیاز به ازدواج کردن است. یعنی انسان به وسیله ازدواج کردن هم نیاز مادی و جسمانی خویش مانند نیاز به برطرف کردن غرایز جنسی و هم نیاز معنوی خویش مانند آرامش روحی و روانی را بوسیله ازدواج کردن به دست می آورد.

روایات بسیاری داریم مبنی بر اینکه خداوند ثواب کثیری را بر انسان متاهل مشخص کرده و شاید بتوان گفت که هدف از این اعطای ثواب های بی شمار برای فرد متاهل این باشد که تحریک به ازدواج کردن، بشود. رسول اکرم (ص) می فرمایند: فرومایه ترین مردگان شما بی همسرانند.(من لا یحضره الفقیه،ترجمه،ج5،ص11) نکته بسیار عجیبی در این روایت وجود دارد و آن اینکه خداوند به صراحت از مردگان مجرد به نام فرومایه و پست یاد کرده و این همان تحریک کردن برای ازدواج است که گاهی از طریق  دادن ثواب صورت می گیرد یا گاهی از طریق منفی یعنی قبیح نشان دادن عدم ازدواج این اتفاق صورت می گیرد.

حالا همین خدایی که انسان ها را آفریده و به غرایز آنها آشناست می داند که یکی از دغدغه های مهم برای ازدواج، مساله مالی است و خدا می داند که این مساله، چالشی بزرگ پیش روی جوانان است.فلذا در آیه شریفه می فرماید که اگر فقیر باشند خداوند از فضل اش آنها را بی نیاز می کند.آیه این نکته را در بر دارد که ای انسان همانطور که خداوند تو را تشویق به ازدواج می کند خودش هم تو را از فضل و کرم اش در مساله مالی بی نیاز می کند.البته این به این معنا نیست که ما فعالیت و تحرکی نداشته باشیم و فقط بنشینیم و توکل کنیم، نه! فعالیت و حرکت از ما و برکت از خداوند متعال.

 

گروه پژوهش واحد خانواده (قندآب)

موسسه فرهنگی هنری مصاف