تربیت فرزند

 تربیت فرزند


چرخه ی مخرب لجبازی مادر و کودک اگر در دوران کودکی اصلاح نشود و تکرار آن ادامه داشته باشد در جوانی تبدیل به «عناد» نوجوان و جوان با والدین، خانواده و جامعه خواهد شد.