تربیت فرزند

 تربیت فرزند


اولین عضو از اندام حسی نوزاد که کار خود را در این جهان شروع می‌کند گوش او است .

گوش حتی قبل از ولادت می‌شنود و در همان لحظات اول پس از تولد صدای قلب مادر را تشخیص می دهد و هنگامی که نوزاد در آغوش مادر قرار می‌گیرد آرامش می یابد .

از این‌رو صدا اولین محرکی است که در طفل اثر می‌گذارد و خانه ای که در آن نوزادی پرورش می‌یابد ضروری است که عاری از صداها و کلمات ناصواب و زشت باشد .