پیامد های طلاق

 مقالات

پیامد های طلاق

1- پیامد های فردی :

بسیاری از افراد پس از طلاق دچار مشکلات روحی متعددی می شوند؛ ازجمله: کاهش شدید اعتماد به نفس،
بی علاقگی به زندگی، احساس عذاب وجدان، احساس خشم، یأس، فریب خوردگی، عصبانیت، افسردگی و
دلتنگی و کاهش انگیزه و علاقه به کار. علاوه بر آن، خروج از رابطه زناشویی و ارتباط منظم جنسی، زنان و
به ویژه مردان را دچار فشارهای روانی می سازد. معمولاً طلاق، سبب فشار اقتصادی بر زنان نیز میشود. یافتن
شغل مناسب و اشتغال آنان در بخشهای غیررسمی، بی ثبات و پائین تر از شأن، از گرفتاری های زنان پس از طلاق خواهد بود.

2- پیامد های خانوادگی :

فردی که قصد بازگشت به خانواده پدر و مادری خویش را دارد، معمولاً منزلت سابق را ندارد و زندگی او در خانه مستقل نیز با عدم اقبال اطرافیان مواجه میشود. این امر در مورد زنان موجب کاهش ضریب امنیت آنان نیز خواهد بود.

از آنجا که طلاق معمولاً نشان دهنده عدم توانایی فرد در مدیریت روابط با همسر است، تمایل چندانی نسبت به ازدواج با فرد طلاق دهنده یا طلاق گیرنده وجود ندارد.

اگر زن و شوهر صاحب فرزند باشند پس از طلاق سرپرستی کودک به تنهایی برای پدر یا مادر مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد.(1)

پس از طلاق والدین، کودکان در سنین پیش از دبستان، معمولاً خشمگین یا افسرده می شوند. فرزندانی که به مدرسه می روند، افسردگی شدید خود را از جدایی والدین به صورت خشم و خشونت بروز
می دهند و درگیری با معلمان و افت تحصیلی در آنها بروز می کند. در دوران نوجوانی که افراد به استقلال بیشتری دست می یابند و از محیط خانه دور می شوند، زمینه بروز بزهکاری در آنها بیشتر است.(2)

عدم پذیرش جدی فرزند از جانب همسر جدید و نیز عدم پذیرش او از سوی کودک در موارد بسیاری اتفاق
می افتد.در ازدواج مجدد،فرزندان احساس می کنند دیگر جایی در خانه ندارند و فرد جدید، محبت و توجه پدر یا مادر را به خود جلب خواهد کرد؛ از این رو به شدت از سست شدن رابطه خود با پدر یا مادر نگران هستند. طلاق سبب گسست ارتباط فرزند از بستگان والد غیر سرپرست هم خواهد شد .

3- پیامد های اجتماعی :

برهم زننده تعادل انسان(3)، موجب کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی ، برهم زننده تعادل روحی نیروی انسانی ، موجب بروز پیامدهای سهمگینی در حیات اقتصادی جامعه ،موجب افزایش آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد به موادمخدر، الکل، افزایش نرخ خودکشی،ناهنجاریهای رفتاری جنسی و... ، کم بها شدن خانواده و ارزش های خانوادگی ، کاهش قبح اجتماعی طلاق، سلب اعتماد اجتماعی.

1- فرجاد،آسیب شناسی ستیزه های خانواده و طلاق ، ص 279

2- تایبر ، بچه های طلاق ، ص 40 تا 47

3- ساروخانی ، طلاق : پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن ، ص 120

جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 110 تا 113(به طور خلاصه)