شوهرم در دوران عقد محبت زیادی داشت ولی حالا محبتش کم شده است

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی