آیا این مساله درست است که یکی از اصلی ترین علت طلاق عدم توجه زوجین به مسائل زناشویی است؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3