آیا دیدن فیلم های مستهجن برای رفع سردمزاجی طرفین اشکال شرعی دارد؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3