آیا رفع غرایز برای زوجین فقط مخصوص زندگی مشترک است یا شامل دوران عقد هم می شود؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3

پیشنهاد ما