با توجه به موهای بلندی که دارم غسل کردن برایم سخت است و بدین خاطر به نیاز های شوهرم پاسخ نمی دهم

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3