بخاطر خجالتی که از خانواده می کشم برای غسل کردن در دوران عقد کمتر به ارتباط غریزی تن می دهم

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3