به علت عفونت گوشم و همچنین سختی غسل،به ارتباط غریزی با شوهرم تن نمی دهم

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3