شوهرم از من توقع دارد که از نظر پوشش و آرایش به خودم برسم ولی خودش رعایت نمی کند

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3

پیشنهاد ما