اگر گذشت باعث اصلاح طرف مقابل نشود فایده ای ندارد

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  گذشت و فداکاری در زندگی  اگر گذشت باعث اصلاح طرف مقابل نشود فایده ای ندارد