شوهرم فقط من را برای رفع غرایزش می خواهد و هیچ گونه عشق و محبتی به من ندارد

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3