وقتی خانمم متوجه می شود که به او نیاز دارم ناز می کند و این باعث سرد مزاجی من می شود

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3